DANE O FIRMIE

Biuro Projektów SAS w Sosnowcu działa na rynku od 1994 roku i prowadzone jest przez mgr inż. Marka Mańkę.
Działalność Biura dzieli się na dwa wiodące kierunki:

  1. Wycenę nieruchomości, - która obejmuje wycenę i inwentaryzacje techniczne i budowlane obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych dla różnych potrzeb oraz wyceny gruntów i majątku ruchomego
  2. Projektowanie i aranżację wnętrz - projektowanie wnętrz sklepów, biur, barów oraz domów i mieszkań.

Poza tym Biuro świadczy też usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami, oraz doradztwem w zarządzaniu.

Numery identyfikacyjne firmy:
NIP: 644-100-13-22
Regon: 272176567
NR ewidencyjny 25442